התחברות דרך גוגל 
העולם

בן זמרה

בן זמרה
ארץ ערים חיילים (נאמנות)
ארץ שולחן ערוך 0 0 (0)
ארץ סיפורי חזל 0 0 (1)
ארץ המקרא 0 1 (249)
סה"כ 0 1 (250)
אוצר כמות
כסף 2
נחושת 1
סה"כ 3
מידה דרגה מירבית/נוכחית
זהירות 0/4
זריזות 7/12
ענווה 16/26