התחברות דרך גוגל 
העולם

ori rosenblat

ori rosenblat
ארץ ערים חיילים (נאמנות)
ארץ סיפורי חזל 0 0 (1)
ארץ שולחן ערוך 0 0 (8)
ארץ המקרא 0 0 (61)
סה"כ 0 0 (70)
אוצרות: עדיין לא מצאת!
מידה דרגה מירבית/נוכחית
זהירות 0/4
זריזות 0/12
ענווה 1/26