התחברות דרך גוגל 
העולם
ארץ המקרא
משה שטיינברגר ישעיהו

העיר ישעיהו (עזרה)

העיר בשליטת משה שטיינברגר.

6 חיילים שומרים על העיר. כדי לכבוש את העיר עליך לשכנע את כל החיילים לעבור לצדך:

חיילים שעברו לצד שלך

אוצרות

באפשרותך לחפש אוצרות רק בערים שנמצאות בשליטתך!

מידות טובות

באפשרותך לצאת למסע לחיזוק מידות טובות באישיותך:

ענווה מצאת 0 מתוך 1
 

ריענון מאגר השאלות

תצוגה: משחק / חידון