רשיון לשימוש במאמרים

רשיון זה חל רק על מאמרים של אראל סגל ועל מאמרים של לאה צחור.

כל הזכויות על כל מאמר שמורות למחבר המאמר , ה'תש"ס - ה'תשס"ז (C)

הרשות נתונה בזאת להעתיק, להדפיס, להפיץ ו/או לשנות כל מסמך באתר זה(*), תחת תנאי הרשיון לשימוש חופשי במסמכים של ה מוסד לתוכנה חופשית , גרסה 1.1 או כל גרסה מאוחרת יותר, כאשר: אין סעיפים קבועים, אין פסקאות עטיפה קדמית ואין פסקאות עטיפה אחורית . ניתן לקרוא העתק של הרשיון כאן (בעברית) או כאן (באנגלית). הנוסח המחייב הוא הנוסח האנגלי. במילים פשוטות, הרשיון אומר: מותר להשתמש במאמר באופן חופשי, ללא כל מגבלות; אבל אם משלבים אותו ביצירה גדולה יותר - צריך לאפשר לכל אחד אחר להשתמש בה באופן חופשי על-פי אותו רשיון.


NaCHaT Site Public License

This license is only for articles by Erel Segal and articles by Lea Tzahor.

Copyright (c) 2000-2007 by [Author of article].

Permission is granted to copy, print, distribute and/or modify any document in this site (*)under the terms of the GNU Free Documentation License published by the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts and no Back-Cover Texts. A copy of the license is available here or here .

(*) This license is valid for every document in this site except for documents in which it is explicitly stated otherwise .