קובץ קישורים לOutlook

קוד: כתובות

יש שתי דרכים לטעון למחשב שלכם את קובץ הכתובות והמספרים: פתחו את תוכנת Outlook והסתכלו ב Contacts בתיקיה "תוכחות".

לתיקיה זו יש הרבה תת-תיקיות, על-פי סוג הקישור (ארגון, ח"כ,... תכנית טלביזיה, תכנית רדיו). סימון תת-תיקיה יראה לכם את רשימת הקישורים בה.

מה אפשר לעשות עם אוסף הקישורים הזה?

תגובות