האתר למחאות מקוריות - מטרות ומבנה

קוד: מטרות ומבנה

האתר לתוכחות ומחאות מקוריות מרכז מכתבי-מחאה שנשלחו לאישי-ציבור שונים בנושאים שונים, וכן - פתרונות מקוריים לבעיות שמטרידות את הציבור בישראל

גם המחאות וגם הפתרונות נכתבו בהשראת תורת ה'.

לאתר יש שתי מטרות עיקריות:

  1. בטווח הקצר - לקיים המצוה הכתובה בתורה - " הוכח תוכיח את עמיתך ", ובפרט ביחס לאישי-ציבור.
  2. בטווח הארוך - ליצור מעין "מצע" שיוכל לשמש לבניית מדינה על-פי התורה. לפיכך אנחנו לא מסתפקים בתוכחות ומחאות, אלא גם מנסים להציע הצעות שיפור ופתרונות מעשיים. גם בנושאים שנקראים בשמות מופשטים (כגון "אחדות ישראל") לא תמצאו (בדרך-כלל) דיונים עיוניים, אלא הצעות מעשיות.

מטרות נוספות של האתר הן:

  1. להראות את הרלבנטיות של התורה לימינו - התורה מתייחסת בצורה שלילית לתופעות מסויימות בחברה שלנו, ומציעה פתרונות חיוביים לבעיות אחרות.
  2. לתת השראה לגולשים - שינסו גם הם למצוא מחאות ופתרונות מתוך התורה, ולא יהססו לשלוח את ממצאיהם לאישי-ציבור.
  3. לתת סיוע טכני למוחים ולמוכיחים, ע"י איסוף כתובות, מספרים ודרכי-פניה לאישי-ציבור .

האתר מנוהל ע"י אנשים פרטיים, לא עומד מאחריו שום ארגון, והוא אינו מקבל מימון מאף מקור.

הנושאים באתר מחולקים לקבוצות לא זרות (כלומר יש נושאים שמופיעים בכמה קבוצות).

הקבוצות נקבעו בהשראת שבע המצוות שנצטוו בני נוח , שמייצגות עקרונות כלליים שמחיבים את כל בני האדם.

תגובות