הוכח תוכיח את עמיתך

יש הרבה מקרים בתנ"ך שבהם המלך חוטא והעם נענש. לכאורה זה לא ברור: מה יכול העם לעשות? הרי אם הם ימתחו ביקורת נגד המלך - המלך עלול להרוג אותם!

באתר זה לא ננסה לתרץ את הקושיה אלא להראות שבימינו לפחות אין בכלל קושיה: יש הרבה דרכים לפנות למנהיגים ולגופים ציבוריים ולמחות על תופעות שליליות. אפשר אפילו למחות בדואל - בלי לקום מהכיסא. לכן בימינו אין שום תירוץ: כל מי שנתקל בתופעה שלילית ואינו מוחה נגדה - נחשב לאחראי!

(אם אתם חושבים שאין טעם למחות כי זה לא יעזור - כדאי שתקראו בתנ"ך, יחזקאל ג 16 - 21 ).

אז למה אתם מחכים? חזרו לאתר והתחילו להוכיח!

וגם אם אתם לא יכולים להוכיח - אל תשתקו! המצב קשה - זעקו!