חוק החברות - עם קישורים פנימיים

מאת: אתר חילן-טק

קוד: חוק החברות

מתוך אתר חילן-טק


חוק חדש (27 במאי 1999) ספר החוקים 1711.

חלק ראשון: פרשנות

חלק שני: ייסוד החברה

חלק שלישי: מבנה החברה

חלק רביעי: מינהל החברה

חלק חמישי: בעל מניה

חלק שישי: נושאי המשרה בחברה

חלק שביעי: הון החברה

חלק שמיני: רכישת חברות

חלק תשיעי: הוראות כלליות

 

תגובות