אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום ראשון, שבעה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום שני, שמונה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 5 ימים יום שלישי, תשעה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • מחר יום הכיפורים (ויקרא טז29)
 • בשנת 1 ליציאת מצרים היה היום האחרון לשהותו השניה של משה על הר סיני (שמות לד28)

לפני 4 ימים יום רביעי, עשרה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 25 לגלות יהויכין הביאה יד ה' את יחזקאל אל ארץ ישראל (יחזקאל מ1)
 • יום הכפורים מקרא קדש (ויקרא כג27)
 • בשנת 1 ליציאת מצרים ירד משה מהר סיני עם הלוחות השניים (שמות לד29)

לפני 3 ימים יום חמישי, אחד עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 1 ליציאת מצרים הקהיל משה את כל עדת ישראל אחרי שירד מהר סיני (שמות לה1)

שלשום יום שישי, שנים עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

אתמול יום שבת, שלושה עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום ראשון, ארבעה עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

מחר יום שני, חמישה עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 488 ליציאת מצרים הועלה ארון ה' אל בית המקדש (מלכים א ח2)
 • חג הסוכות - היום הראשון - שבתון (ויקרא כג34)

מחרתיים יום שלישי, שישה עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 3 ימים יום רביעי, שבעה עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 4 ימים יום חמישי, שמונה עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 5 ימים יום שישי, תשעה עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 6 ימים יום שבת, עשרים לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

עוד 7 ימים יום ראשון, עשרים ואחד לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 4 לשמיטה ו-4 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 2 למלכות דריווש "מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה..." (חגי ב1)
 • חג הסוכות - היום השביעי (במדבר כט32)
 • חג הסוכות - מחר ביום השמיני עצרת (במדבר כט35)