אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום ראשון, עשרים ושישה לחודש השישי (אלול ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום שני, עשרים ושבעה לחודש השישי (אלול ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 5 ימים יום שלישי, עשרים ושמונה לחודש השישי (אלול ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 4 ימים יום רביעי, עשרים ותשעה לחודש השישי (אלול ); שנה 2 לשמיטה ו-2 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לפני 3 ימים יום חמישי, אחד לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 4 למלכות צדקיהו מת חנניה נביא השקר (ירמיהו כח17)
 • בשנת 11 למלכות צדקיהו נרצח גדליה בן אחיקם (ירמיהו מא1)
 • בשנת 1 למלכות כורש החלו ישוע וזרובבל להעלות עולות לה' (עזרא ג6)
 • בשנת 21 למלכות ארתחשסתא? קרא עזרא בתורה לפני כל ישראל (נחמיה ח2)
 • שבתון זכרון תרועה מקרא קדש (ויקרא כג24)
 • מקרא קדש יום תרועה (במדבר כט1)

שלשום יום שישי, שנים לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

אתמול יום שבת, שלושה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום ראשון, ארבעה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום שני, חמישה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחרתיים יום שלישי, שישה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 3 ימים יום רביעי, שבעה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 4 ימים יום חמישי, שמונה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום שישי, תשעה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • מחר יום הכיפורים (ויקרא טז29)
 • בשנת 1 ליציאת מצרים היה היום האחרון לשהותו השניה של משה על הר סיני (שמות לד28)

עוד 6 ימים יום שבת, עשרה לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 25 לגלות יהויכין הביאה יד ה' את יחזקאל אל ארץ ישראל (יחזקאל מ1)
 • יום הכפורים מקרא קדש (ויקרא כג27)
 • בשנת 1 ליציאת מצרים ירד משה מהר סיני עם הלוחות השניים (שמות לד29)

עוד 7 ימים יום ראשון, אחד עשר לחודש השביעי (ירח האיתנים, תשרי ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 1 ליציאת מצרים הקהיל משה את כל עדת ישראל אחרי שירד מהר סיני (שמות לה1)