אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום שלישי, עשרים ושישה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 6 ימים יום רביעי, עשרים ושבעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 37 לגלות יהויכין נשא אויל מרודך מלך בבל את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא (מלכים ב כה27)

לפני 5 ימים יום חמישי, עשרים ושמונה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 4 ימים יום שישי, עשרים ותשעה לחודש השנים עשר (אדר ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

לפני 3 ימים יום שבת, אחד לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 601 לחיי נוח חרבו מי המבול מעל הארץ (בראשית ח13)
 • בשנת 1 ליציאת מצרים ציוה ה' על משה ואהרן לקדש את החודש (שמות יב1)
 • בשנת 2 ליציאת מצרים הוקם המשכן (שמות מ17)
 • בשנת 27 לגלות יהויכין "בן אדם נבוכדנאצר מלך בבל העביד את חילו..." (יחזקאל כט17)
 • בשנת 7 למלכות ארתחשסתא יסוד המעלה מבבל (עזרא ז9)
 • בשנת 8 למלכות ארתחשסתא כילו עזרא וראשי האבות לתקן את עניין הנשים הנכריות (עזרא י17)
 • בשנת 20 למלכות ארתחשסתא ביקש נחמיה רשות לצאת לבנות את יהודה (נחמיה ב1)
 • בשנת 1 למלכות חזקיהו פתח חזקיהו את דלתות בית ה' ויחזקם (דברי הימים ב כט3)

שלשום יום ראשון, שנים לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

אתמול יום שני, שלושה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום שלישי, ארבעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום רביעי, חמישה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחרתיים יום חמישי, שישה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 40 ליציאת מצרים תמו ימי בכי אבל משה (דברים לד8)

עוד 3 ימים יום שישי, שבעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 11 לגלות יהויכין "בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי..." (יחזקאל ל20)

עוד 4 ימים יום שבת, שמונה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום ראשון, תשעה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 6 ימים יום שני, עשרה לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

 • בשנת 1 ליציאת מצרים לקחו בני ישראל שה לבית אבות לפסח (שמות יב3)
 • בשנת 41 ליציאת מצרים עלו בני ישראל מן הירדן אל הגדה המערבית (יהושע ד19)

עוד 7 ימים יום שלישי, אחד עשר לחודש הראשון (ניסן ); שנה 3 לשמיטה ו-3 ליובל הראשון בעידן הירושה השלישית.

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים