קציעה

מאת: רענן

קוד: קציעה

 

  1. איוב מב 13-14: ויהי לו (לאיוב) שבענה בנים ושלש בנות. ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך.

הערה: ישנה דעה בתלמוד שהדמויות בספר איוב לא היו אנשים אמיתיים, אלא יצירות ספרותיות.

אב:   איוב  

אם:   אשת איוב  

אחים מאב ואם:   ימימה    קרן הפוך  


תוספות ותגובות