מלכיה בן אתני

מאת: רענן

קוד: מלכיה (בן אתני)

 

  1. דה"א ו 24-28: ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא. בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה. בן אתני בן זרח בן עדיה. בן איתן בן זמה בן שמעי. בן יחת בן גרשם בן לוי.

אב:   אתני  

ילדים:   בעשיה  


תוספות ותגובות