עכן

מאת: רענן

קוד: עכן

 

שם נוסף: עכר

  1. יהושע ז 1: וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם ויחר אף ה' בבני ישראל.
  2. דה"א ב 7: ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם.

אב:   כרמי  


תוספות ותגובות