חשביה

מאת: רענן

קוד: חשביה

 

  1. דה"א ו 29-32: ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך. בן חשביה בן אמציה בן חלקיה. בן אמצי בן בני בן שמר. בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי.

אב:   אמציה  

ילדים:   מלוך  


תוספות ותגובות