גרשם

מאת: רענן

קוד: גרשם

 

  1. שמות ב 22: ותלד [צפרה] בן ויקרא [משה] את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה.

אב:   משה  

אם:   צפרה  

אחים מאב ואם:   אליעזר  

ילדים:   יהונתן  


תוספות ותגובות