בת לוט הצעירה

מאת: רענן

קוד: בת לוט הצעירה

 

  1. בראשית יט 36, 38: ותהרין שתי בנות לוט מאביהן...והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום.

אב:   לוט  

אם:   אשת לוט  

אחים מאב ואם:   בת לוט הבכירה  

איש:   לוט  

ילדים:   בן עמי  


תוספות ותגובות