כדרלעמר

מאת: רענן

קוד: כדרלעמר מלך עילם

 

  1. בראשית יד 1: ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים.

קבוצת-אב:   צאצאים של עילם  


תוספות ותגובות