ממרא

מאת: רענן

קוד: ממרא

 

  1. בראשית יד 13: ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם.

אב:   אביהם של ממרא אשכל וענר  

אחים מאב ואם:   אשכל    ענר  


תוספות ותגובות