בעור אבי בלעם

מאת: רענן

קוד: בעור (אבי בלעם)

 

שם נוסף: בער

  1. במדבר כב 5: וישלח מלאכים אל בלעם בן בער פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממלי.
  2. דברים כג 5: על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך.

קבוצת-אב:   צאצאים של ארם  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כושן רשעתים    רחוב    תעי    שובך    עמיהוד    אלידע    חזיון    נעמן    חזאל    רצין  

ילדים:   בלעם  


תוספות ותגובות