יעל

מאת: רענן

קוד: יעל

 

  1. שופטים ד 17: וסיסרא נס ברגליו אל אהל יעל אשת חבר הקיני כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני.

איש:   חבר  


תוספות ותגובות