פננה

מאת: רענן

קוד: פננה

 

  1. שמ"א א 2: ולו שתי נשים שם האחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים.

איש:   אלקנה  


תוספות ותגובות