כמהם

מאת: רענן

קוד: כמהם

 

שם נוסף: כמהן

  1. שמ"ב יט 35-38: ויאמר ברזלי אל המלך...ישב נא עבדך ואמת בעירי עם קבר אבי ואמי והנה עבדך כמהם יעבר עם אדני המלך ועשה לו את אשר טוב בעיניך.
  2. שמ"ב יט 41: ...כמהן...

הערה: נראה מפשט הפרשה שכמהם הוא בנו של ברזילי הגלעדי.

אב:   ברזלי הגלעדי  


תוספות ותגובות