ירושא

מאת: רענן

קוד: ירושא

 

שם נוסף: ירושה

  1. מל"ב טו 33: בן עשרים וחמש שנה היה [יותם] במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת צדוק.
  2. דה"ב כז 1: ...ירושה בת צדוק.

אב:   צדוק  

איש:   עזריה  

ילדים:   יותם  


תוספות ותגובות