פירוש שד"ל על במדבר פרק ז

קוד: שד"ל במדבר ז בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרק ז

[כז] ושמו את שמי : מליצת "שם שם על" אין לה דוגמא.

[י]את חנוכת: נראין דברי הרמב"ן שהנשיאים הקריבו מיום השמיני והלאה אחרי שבעת ימי המלואים, ומשה לא היה מעמיד ומפרק, אבל בז' ימי המלואים כילה להקים ולמשוח ולקדוש כל חלקי המשכן.

[יג] קערת הכסף : עיין שמות כ"ה כ"ט .

[פט] לדבר אתו : לא נמצא "דיבר אתו" באדם עם האל, ואף לא דיבר אותו (חוץ מאך משפטים אדבר אותך, ירמיה י"ב א , שענינו הייתי רוצה אם היה זה אפשר) אלא כאן ובסוף כי תשא (שמות ל"ד ל"ד ), ע"כ נפרש "לדבר אתו", שידובר אתו, כמו (תהלים ק"ד כ"ז ) כלם אליך ישברון לתת אכלם, שיינתן.

תגובות