פירוש שד"ל על במדבר פרק לו

קוד: שד"ל במדבר לו בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרק לו

 

[יב]ממשפחות...היו לנשים: לאנשים ממשפחות. ותהי וגו': נוספה עליו, זה טעם מילת על, שאם לא כן היה לו לומר "במטה", אם היה ענינו שנשארה באותו מטה. הן אמת, כי לא נוסף דבר על נחלת המטה, אבל נוספה נחלתן על משפחה משבט משפחתו.

תגובות