שירים תנ"כיים - 5 סוגים

קוד: שירים תנ"כיים - 5 סוגים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: ע"פ רוני אביקם, סיכם אראל סגל

אל: סמינר ס"ג

ע"פ שיעור של רוני אביקם בסמינר נח"ת; ישיבת "נתיב מאיר", בית וגן, ירושלים; סוף ה'תשס"ג, בסביבות חצות הלילה.

סיכם: אראל סגל

התנ"ך דומה לשיר, בכך ששניהם מקמצים במילים ומשתמשים בסמלים. בשיעור זה נדבר על כמה סוגים של שירים, שנכתבו בדורנו על נושאים תנ"כיים.

1. שיר חסידי

"שיר חסידי", בלשון הדיבור, הוא - פסוק שמלבישים עליו מנגינה. שיר כזה, לכאורה לא מחדש שום דבר, אך למעשה המנגינה היא גם פירוש מסויים לפסוק. למשל, יש הבדל בין פסוקים ששרים אותם במנגינה שמחה, לבין פסוקים ששרים אותם במנגינה עצובה; יש מנגינה קלילה ומנגינה רצינית; וכו'.

דוגמאות: ע"ע "עוד יישמע ", "זכרתי לך חסד נעורייך";.

לפעמים שיר חסידי מחבר בין שני פסוקים ממקומות שונים, ואז - עצם החיבור מהווה פירוש.

דוגמה: "ונשגב ה' לבדו" - "וייוותר יעקב לבדו", שיר שמבוסס על מדרש חז"ל שקושר בין הפסוקים האלה.

2. שיר קליל

שיר קליל על-יסוד סיפור תנ"כי, בלי ציטוטים של פסוקים. השיר "מתרגם" את הסיפור התנ"כי לשפה של ימינו, בצורה הומוריסטית, מעין הבדיחות של גיל קופטש

דוגמה: השיר "גליית" של להקת כוורת.

נקודה למחשבה: האם זה טוב "לתרגם" סיפורים תנ"כיים בצורה כזאת?

3. שיר רציני

שיר רציני על-יסוד סיפור תנ"כי. הסיפור מפרש את השיר - כדי להבין את השיר צריך להכיר את הסיפור התנ"כי. השיר משתמש בסיפור התנ"כי כמקור לסמלים מוסכמים. לפעמים השיר סוטה מהסיפור התנ"כי, וגם לזה יש משמעות

דוגמה: "כתוב בעיפרון בקרון החתום" מאת דן פאגיס. כדי להבין את השיר צריך להכיר את הסיפור של רצח קין את הבל. בשיר, לכאורה, גם חוה נרצחה.

עוד דוגמה: "עקידת יצחק" מאת חיים גורי - שיר שמנגיד בין עקידת יצחק (שבה, לבסוף, כולם נשארו בחיים) לבין השואה.

גם חנה, בסיפור על חנה ושבעת בניה, מציגה את אותו ניגוד.

בשיר אחר על השואה מופיעה השורה "ולא קינאו בו האחים על כתונת הפסים" - שוב, ניגוד לסיפור יוסף ואחיו.

השיר "כד הקמח לא תכלה" נמצא בין סוג 1 לסוג 3 - יש בו פסוק, אך הוא מוסיף עוד שיר על הבצורת. השיר מעביר את סיפור אליהו לימינו, כדי לשאוב ממנו עידוד לימי בצורת.

4. שיר מפרש

שיר, שאחרי שקוראים אותו וחוזרים לסיפור התנ"כי - מבינים את הסיפור טוב יותר.

דוגמה: השיר " מיכל " של רחל, שבו כותבת רחל "כמוך נדונותי לבוז לאשר אוהב". גם רחל, כמו מיכל, אהבה איש נשוי, מרוחק. השיר עוזר לנו להבין את המצב הזה - שבו אהבה ובוז הולכים יחד. השיר נותן מבט חדש על סיפורה של מיכל.

כך גם בשירים נוספים של רחל, כמו "אורי": "עוד אתפלל כרחל, כחנה בשילה; עוד אחכה לו..."

5. שיר מדרשי

שיר שמוסיף מידע שאינו נמצא בפרק, כמו מדרש ("מדרש-שיר").

דוגמה: השיר "שאול בעין-דור" של שאול טשרניחובסקי. השיר מוסיף פרטים: הוא מתאר את האוירה המכושפת אצל בעלת האוב; את הזכרונות של שאול מעברו השקט כרועה, לפני שהיה מלך. בתנ"ך, שמואל אומר לשאול "למה הרגזתני?!", ותגובתו של שאול לא מתוארת בפירוט. בשיר, שאול עונה "למה לקחתני מאחר הצאן?...", ושמואל מוכיח אותו ואומר לו שהגאווה שלו הכשילה אותו.

על-פי טשרניחובסקי, שאול הפסיד במלחמה כי היה מיואש, החיים שלו כמלך נכשלו לגמרי.

תגובות