איכה תפארתי מראשותיי השליכו

קוד: איכה תפארתי מראשותיי השליכו בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אראל

אל:

קינה המבוססת על הברכות והקללות בפרשת בחוקותיי - ויקרא כו. המילה הראשונה בכל קטע לקוחה מהפסוק המתאים באיכה פרק ב; המשפט האחרון בכל קטע לקוח מפרשת בחוקותיי. הטקסט מתוך קינות לתשעה באב בהוצאת אורטל ת"א:
המשפט האחרון הוא משפט קישור לקינה הבאה:

תגובות