היסטוריוגרפיה מקראית - תפיסת ההיסטוריה בתנ"ך

קוד: היסטוריוגרפיה בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: