דפי הדרכה לחמישה חומשי תורה – בהכנה.

תאריך יעד להשלמתם: שמחת תורה תשס"ז.Guide Sheets for the Torah are being prepared,

and will God willing be ready by Simhat Torah 5767.הצעה לדפי התורה:

מבנה כללי של כל אחד מהחומשים: (בראשית – דברים = 5 דפים).

כל אחד מהחומשים לפי פרשיות השבוע (בראשית – דברים = 5 דפים).

תוכן מפורט לכל אחד מהחומשים: בערך ג' חלקים לכל חומש (כ15 דפים)

השוואת מבנה: ספר שמות מול ספר במדבר (מבנה כללי בדף אחד)

חמשה חומשי תורה (מבנה כללי בדף אחד)

סה"כ בערך 27 דפים.