אמר אברהם המחבר

קוד: אמר אברהם המחבר בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: ד"ר אברהם בן עזרא

אל: ספר