יותר טוב מבנים

קוד: יותר טוב מבנים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 2

מקור

מספר

פסוק

דברי אלקנה אל חנה אשתו (שמ"א א8)

10

"הלוא אנוכי טוב לך מ  __ בנים!"

דברי השכנות אל נעמי אחרי שרות ילדה את עובד (רות ד15)

7

"אשר היא טובה לך מ  __ בנים."

למה דווקא אלקנה טוב יותר מ10 בנים, ורות טובה יותר מ7 בנים?

אפשר להבין את זה ע"פ פרשת הערכים (ויקרא כז). בפרשה זו מתואר מהו ה'ערך' שצריך לשלם (בשקל הקודש) כשנודרים לתת ערך של אדם, לפי גיל ומין:

ערך הזכר ערך הנקבה
חודש - 5 שנים 5 3
5 שנים - 20 שנה 20 10
20 שנה - 60 שנה 50 30
60 שנה - ומעלה 15 10

(להסבר על משמעות הערכים ע' כאן ).

מהטבלה ניתן ללמוד, שבן (קטן) שווה 5 שקלים.

אלקנה היה גבר מבוגר, ולכן הוא שווה 50 שקלים - בדיוק 10 בנים.

רות היתה אישה מבוגרת, ולכן היא שווה 30 שקלים. אבל לרות נולד גם בן (עובד), ולכן היא שווה: 30 + 5 = 35 = בדיוק 7 בנים!

תגובות