שלוש המשימות של בניהו בן יהוידע

קוד: שלוש המשימות של בניהו בן יהוידע בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל]

בניהו בן יהוידע, שר צבאו של שלמה המלך, נשלח שלוש פעמים למשימת 'חיסול':

  1. "וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימת" - באדניה - "כה יעשה לי אלקים וכה יוסיף" + "חי ד' אשר הכינני וגו' ", כל ההזכרות של ד' מלמדות ששלמה נמלך ב בי"ד של מעלה לפני שהרג את אדניה (מלכים א ב 25)
  2. "וישלח המלך שלמה את בניהו בן יהוידע לאמר לך פגע בו" - ביואב - הוא ברח, לכן היה צורך ללכת כדי לפגוע בו (שם 29)
  3. "ויצו המלך את בניהו בן יהוידע ויצא ויפגע בו וימת" - בשמעי - מידה כנגד מידה, שמעי יצא מירושלים לכן בניהו יצא כדי להרוג אתו (שם 46)

תגובות