בניית מזבח

קוד: בניית מזבח בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: ע"פ עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

במקומות רבים בתנ"ך מסופר על אנשים שבנו מזבחות לה'. במאמר זה נתייחס רק למקומות שכתובות בהם המילים: "ויבן שם מזבח לה'". יש 6 מקומות כאלה:

  • "ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו" (בראשית יב 7) - אברהם בשכם;  "ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה'" (בראשית יב 8) - אברהם בבית-אל; "ויבן שם מזבח לה' " (בראשית יג 18) - אברהם בחברון. בכל תיאורי המזבחות שבנה אברהם מודגש שהמזבח נבנה לה'. נראה לי שזה מתאים לאופי הפעילות של אברהם, שעסק הרבה בקירוב עובדי-אלילים לעבודת ה'. בניגוד לכל עובדי הכוכבים שבזמנו, שגם הם בנו מזבחות לאלהיהם, אברהם בנה מזבח לד' .
  • "ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה'" (בראשית כו 25) - יצחק בבאר-שבע;
    "ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל" (בראשית לה 7) - יעקב בבית-אל. בימי יצחק ויעקב כבר היו הרבה שעבדו את ה'; יצחק ויעקב כבר לא עסקו ב'החזרה בתשובה'. לכן לא מציינים שהמזבח נבנה לה'.
  • "ותשובתו הרמתה כי שם ביתו...   ויבן שם מזבח לה' " (שמואל א ז 17) - שמואל ברמה. שמואל, כמו אברהם, עסק כל חייו בקירוב בני-ישראל לעבודת ה' (ע' שמ"א ז 3, 16)

 

תגובות