ברכות

קוד: ברכות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

מברכים ומקללים

משתחוים

אריות

תגובות