אין צור - מי צור

קוד: אין צור - מי צור בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: ידידה ממרכז

אל:

[ידידה, מחוז מרכז]

תגובות