העגל של אהרן והעגלים של ירבעם

קוד: העגל של אהרן והעגלים של ירבעם בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

פעמיים בתולדות ישראל נעשה עגל זהב:

תגובות