הסירו

קוד: הסירו בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מבקשים מבני ישראל להסיר את אלהי הנכר. ניתן להבחין בין הפסוקים ע"פ עקרון "התמעטות הדורות":

תגובות