שילח איש לאהליו

קוד: שילח איש לאהליו בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מסופר על מנהיג ששילח את בני" הביתה:

תגובות