למען דעת

קוד: למען דעת בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

על שני אירועים נאמר שהם יגרמו לכל עמי הארץ לדעת את ה':

תגובות