מידה כנגד מידה

קוד: מידה כנגד מידה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 9

[ר' אברהם קורמן, "הפרשה לדורותיה"]

בשלושה מקומות בתורה נזכרים ביטויים דומים שמסמלים עונש "מידה כנגד מידה":

הפסוקים לפני

המקרה

הפסוק

" וכי יינצו אנשים ונגפו אישה הרה.. ואם אסון יהיה ונתתה..." (שמ' כא 22)

גרימת נזק גופני בשוגג (אנשים רבים ביניהם, ובטעות נוגפים אישה הרה וגורמים לה נזק).

נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כויה תחת כויה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה

" ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן ייעשה לו..." (וי' כד 19)

גרימת נזק גופני במזיד (אנשים רבים ביניהם, ואחד מהם גורם נזק לעמיתו).

שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן

" כי יקום עד חמס באיש.. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו.. ולא תחוס עינך..." (דברים יט 16)

עדות-שקר על גרימת נזק גופני (אנשים מעידים על מישהו שגרם נזק לעמיתו, ומתברר שהם בכלל לא היו באותו מקום ולכן עדותם שקרית).

נפש בנפש, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל

אין לי סימן להבדיל בין שני הפסוקים הראשונים.

אבל הפסוק השלישי הוא שונה משניהם כי במקום (למשל) " עין תחת עין" כתוב " עין בעין". הסבר: בשני המקרים הראשונים הנפגע כבר איבד את עינו, וצריך לתת לו משהו במקום ( תחת) העין שהוא איבד. אבל במקרה השלישי הנפגע עדיין לא איבד שום דבר – ה"עד חמס" רק " זמם לעשות" ולא עשה (הוא העיד עדות שקר במטרה לגרום נזק לאחיו אבל השקר התגלה בזמן: ע"פ ההלכה – אם הנזק כבר נגרם – העד פטור מעונש, כי כתוב " זמם לעשות" ולא "עשה". ההגיון מאחרי החוק הזה מוסבר בפירוש רד"צ הופמן ).

נקודות לא מוסברות

הסבר זה לא מסביר את הביטויים " כויה תחת כויה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה" ו" שבר תחת שבר".תגובות