עליה למרכבה

קוד: עליה למרכבה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בשני מקומות מסופר על רוכב שהעלה אדם על המרכבה:

תגובות