לא שמעו בקול ה'

קוד: לא שמעו בקול ה' בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 3

נביאים רבים האשימו את ישראל בכך שלא שמעו בקול ה', אבל הנביא היחיד בנביאים אחרונים שמשתמש בביטוי " לא שמעו בקול ה' " הוא הנביא ירמיהו. ירמיהו משתמש בביטוי הזה כ12 פעמים. נביאים אחרים אומרים ביטויים דומים אך לא זהים, למשל:

הביטוי הזה כן מופיע במקומות אחרים בתנ"ך, מחוץ לנביאים אחרונים:

מקור

פסוק

אמר ה' למשה אחרי חטא המרגלים (במ' יד22)

וינסו אותי זה עשר פעמים, ולא שמעו בקולי

אמר משה לעם (דברים ט23)

ותמרו את פי ה' א-להיכם, ולא האמנתם לו, ולא שמעתם בקולו

אמר מלאך-ה' בבוכים (שופ' ב2)

ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת... ולא שמעתם בקולי

אמר איש-נביא בימי מדין (שופ' ו10)

לא תיראו את אלוהי האמורי... ולא שמעתם בקולי

אמר שמואל לשאול במל' עמלק (שמ"א טו19)

ולמה לא שמעת בקול ה', ותעט אל השלל, ותעש הרע בעיני ה'

אמר שמואל לשאול כשעלה באוב (כח18)

כאשר לא שמעת בקול ה'... על כן הדבר הזה עשה לך ה' היום הזה

אמר הנביא לחברו (מל"א כ36)

יען אשר לא שמעת בקול ה', הנך הולך מאיתי והכך האריה

הסיבה לגלות שומרון -- מל"ב יח12

על אשר לא שמעו בקול ה' א-להיהם, ויעברו את בריתו...

תהלים פא12

ולא שמע עמי לקולי, וישראל לא אבה לי

תהלים קו25

ויירגנו באהליהם, לא שמעו בקול ה'.

תגובות