ביטויי תוכחה, איום ועונש

קוד: ביטויי תוכחה איום ועונש בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[עמוס עזריה ממושב בית גמליאל, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

 

  • "הנני מקים עליך רעה" - לדוד - עד עכשיו לדוד לא "הגיע" שיקבל רעה אז עכשיו צריך להקים אותה (שמואל ב יב 11)
  • "הנני מביא אליך רעה" - לאחאב - לאחאב "הגיע" שיקבל רעה כבר הרבה זמן קודם לכן, לכן רק צריך להביא אותה (מלכים א כא 21)

הארה: כתוב עוד מס' פעמים "הנני מביא רעה" (ללא אליך) -

  1. אצל אשת ירבעם (מלכים א יד 10)
  2. בחטאי מנשה (מלכים ב כא 12)
  3. בדברי חולדה (מלכים ב כב 16)

 

 

 

 

תגובות