ישיבה יחדיו

קוד: ישיבה יחדיו בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בשני מקומות מסופר על אנשים שלא יכלו לשבת ביחד בארץ ישראל בגלל רכושם הרב:

תגובות