זימה ותועבה

קוד: זימה ותועבה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל: פירושים וסימנים 10; לא גמור

בפרשת איסורי העריות (ויקרא יח, כ) נזכרים כמה ביטויים המתארים את חומרת האיסור:

ההקשר

הביטוי

ערוות אישה ובתה לא תגלה (ויקרא יח 17)

שארה הנה, זימה היא

ואיש אשר ייקח את אישה ואת אימה (ויקרא כ 14)

זימה היא

ואת זכר לא תשכב משכבי אישה (ויקרא יח 22)

תועבה היא

ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה (ויקרא כ 13)

תועבה עשו שניהם

ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה (ויקרא יח 23)

תבל הוא

ואיש אשר ישכב את כלתו (ויקרא כ 12)

תבל עשו

ואיש אשר ייקח את אשת אחיו (ויקרא כ 21)

נידה היא

בפסוקים המזכירים את הביטוי זימה יש עקביות: בשני הפרקים נזכר הביטוי בקשר לאיסור " אישה ובתה" (= "אישה ואמה "). הביטוי מופיע עוד פעם אחת בתורה, בהקשר דומה (ויקרא יט 29): "אל תחלל את בתך להזנותה, ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימה". ראו: זימה בתנ"ך.

בפסוקים המזכירים את הביטוי תועבה עדיין יש עקביות: בשני הפרקים נזכר הביטוי בקשר למשכב זכר.

הביטוי מופיע בתורה עוד כמה פעמים - כולן בספר דברים: בקשר לעבודת-אלילים (ז 26, יג 15, יז 4, יח 9) ומאכלים אסורים (יד 3).

הביטוי "  תועבת ה' " נזכר עוד פעמיים בתורה (בספר דברים) בהקשרים דומים לפרשה בויקרא: "לא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר שמלת אישה " (כב 5; גבר מתחפש לאישה – זה דומה למשכב זכר), "  לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה’ אלוהיך לכל נדר " (כג 19; לפי אחד הפירושים "כלב" הוא זונה-זכר), ועוד כמה פעמים בהקשרים שונים: עבודת אלילים (ז 25, יב 31, יח 12, כז 15), הקרבת בעלי מום (יז 1), החזרת הגרושה לאחר נישואיה (כד 4 – "כי תועבה היא לפני ה' ") ועיוות המשקלים (כה 16). אולם בפסוקים המזכירים את הביטוי תבל כבר אין בכלל עקביות: הביטוי נזכר בפרק יח בקשר למשכב בהמה, ובפרק כ בקשר לשכיבת כלה (בפרק יח אין כל ביטוי בקשר למשכב כלה ובפרק כ אין כל ביטוי בקשר למשכב בהמה).

גם בביטוי נידה אין עקביות - הביטוי נזכר רק בקשר לשכיבה עם אשת האח בפרק כ. בפרק יח אין כל ביטוי בנושא זה.

פסוקים שמופיעות בהם גם 'זימה' וגם 'תועבה'

  • יחזקאל כב11: "וְאִישׁ אֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ עָשָׂה תּוֹעֵבָה, וְאִישׁ אֶת כַּלָּתוֹ טִמֵּא בְזִמָּה, וְאִישׁ אֶת אֲחֹתוֹ בַת אָבִיו עִנָּה בָךְ"
  • משלי כא27: "זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֵבָה, אַף כִּי בְזִמָּה יְבִיאֶנּוּ" (פירוט)
  • משלי כד9: "זִמַּת אִוֶּלֶת חַטָּאת וְתוֹעֲבַת לְאָדָם לֵץ"

תגובות