שניים במחיר של אחד

קוד: שניים במחיר של אחד בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: שמעון מושקאט ועוד

אל: פירושים וסימנים 11

מאת שמעון מושקאט ואביו.

כל אחד מהפסוקים שלפניכם מורכב משני פסוקים שונים שהתערבבו. התוכלו לזהות את הפסוקים המקוריים? [לא כל הפסוקים מהחומר לחידון!!]

במ כב27

ינ ד7-8

וימן הא-להים תולעת בעלות השחר למוחרת ותך השמש את האתון במקל
/
וימן הא-להים תולעת... ותך על ראש יונה ויתעלף

בר לז29

שפ ג25

ויקחו את המפתח ויפתחו והנה אין יוסף בבור

שמ יט16

בר לד25

ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר

וי י1

בר לד25

ויקחו שני בני אהרון אחי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר אשר לא ציווה אותם.

בר כח10

שפ ג22

וייצא הפרשדונה מבאר-שבע ויילך חרנה.

מש כג2

יח לח4

[ רותי פולצ'ק ] ונתתי חחים בלחייך אם בעל נפש אתה.

אס ב9

בר מא4

ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך / ותאכלנה הפרות... את שבע מחלפות ראשו

אס ד4

בר מח17

ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעליו ולא קיבל.

אס ג7

אני מתדרדר מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר הוא חודש אדר

וי טז5

בר ב16

[יש לקרוא במבטא אשכנזי!] מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת בני ישראל תיקח שני שעירי עזים לחטאת...

שא טו19

בר ג17

כי שמעת לקול אשתך, ותעט אל השלל ותעש הרע בעיני ה'


תגובות