מה חשוב כל כך בבגדים?

קוד: מה חשוב כל כך בבגדים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: הדס ארנון

אל: מנח"ת שבת ה'תשס"ו ויקהל-פקודי

"בגדים, בגדים ושוב, בגדים" מה באמת חשוב כל כך בבגדים? האם "הבגדים באמת מכבדים את האדם"? (תנחומא)

מאז ומתמיד, לא הבנתי את ההתעסקות המיותרת הזאת בבגדים (במיוחד של בנות...). ולמה כל כך חשוב לאנשים ללבוש אותם. לכן, הופתעתי מכך שדווקא התורה בפרשתנו, מייחסת חשיבות עצומה לבגדים בבית המקדש: לבגדי הכהן הגדול, לבגדי הכהנים, הלויים. עד כדי כך הבגדים חשובים שאמרו חז"ל: "בזמן שבגדיהם עליהם- כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם- אין כהונתם עליהם...."

מה חשיבותם הגדולה של בגדים אלו?! תמהתי לעצמי.
חיפשתי ודרשתי, ומצאתי כמה דעות שונות בעניין, והייתי רוצה לשתף אתכם:

הרמב"ן מפרש שלבגדי הכהן הגדול יש מקורות (קדומים יותר, והם תמיד) [שבהם] העידו על כבוד ומלכות. כיצד?
הכותונת - מזכירה את כותונת הפסים של יוסף ותמר, שנתנה להם בגלל מעמדם המכובד.
המצנפת- ידועה כשייכת למלכים, ושעליה אמר יחזקאל בנפול המלכות: "והסיר המצנפת והרים העטרה."
האפוד והחושן - לבוש מלכות.
והציץ- עיטור מלכים הוא, הוא זהב ארגמן ותכלת, בהם התעטרה אשת החייל, וכמובן.... מרדכי היהודי.
המעיל- הוא התכריך של מרדכי.

אבל עדיין נשאלת השאלה, האם הבגד הוא שעושה את הכהן?! האם הכהן לא יכול לקבל כבוד גם עם בגדים פשוטים?!
בנו יעקב, מוסיף ומדבר על חשיבות הבגד, לדבריו הבגד הוא אינו רק למטרת קישוט ומלכות. אלא הוא ההבדל הראשוני וההכרחי ביננו לבין החיות, ועצם הלבוש- הוא הכבוד לאדם:
הכהן- בהגיעו לדרגת הקדושה והטהרה ביום הכיפורים, לובש לבן, כסמל הטהרה והאורה.
על ה' נאמר "ה' מלך גאות לבש" (תהלים צג' יא)
וכמובן, כשה' נתן בכבודו ובעצמו כותנות עור להלביש את אדם וחוה, יוצא מכך, שאין הבגד דבר שבהסכמה, אלא תוספת למעשה בראשית. (מעין עור אצילי נוסף לאדם).

ומסכם לנו המלבי"ם בדבריו הנפלאים:
הבגדים בעצם מורים על בגדים פנימיים שיעשו אותם הכהנים "להלביש" את נפשותיהם במידות ובתכונות טובות, שהם מלבושי הנפש. "ועשית בגדי קודש כבוד...", כי נפש האדם נקראת לפירושו -כבוד.

אם כן, ראינו שבגדים עצמם הם חשובים כדי להבדילנו מהחיות, ולהאדיר את כבודו של האדם.
כל שכן, שלבגדי הכהן הגדול יש מקורות עתיקים המעידים על כבוד וסמליות בבגדים אלו.

ולבסוף, אם תהינו האם הבגד עושה את האדם?!
מוסיף לנו המלבי"ם, שהאדם עושה את הבגד, בני האדם (והכהנים והלווים..) יכולים ל"הלביש" את נפשותיהם במידות ותכונות טובות, ועל ידי כך יזכו לבגד אמיתי....
נותר לי רק לאחל שנזכה ללבוש בגדים יפים מבפנים ומבחוץ.

תגובות