ערב רב = גויים שהתגיירו בזמן יציאת מצרים (?)

קוד: מתגיירים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: תגובה ל: 27: ה מוותר על גורם ההפתעה כדי לחסוך בחיים שנכתבה ב15:09:20  07.03.2005


"על זה אמר הרשבם 'ודברי הבל הם'... האפשרות של גיור מתאימה בדיוק לדברי הרשבם":
א. כתוב בתורה שהיו מצרים שיראו את דבר ה'.
ב. כתוב בתורה שביציאת מצרים נלוו אל עם ישראל "ערב רב".
הגיוני להניח, שחלק מאותם "ערב רב" היו אותם מצרים שיראו את ה', והחליטו שעדיף להצטרף לעם ישראל מאשר לסבול עוד ועוד מכות.

תגובות