התגלע = נקלע והתגלה בחרפתו

קוד: התגלע= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

השורש גלע מופיע רק כפועל התגלע, ורק בספר משלי. המפרשים פירשו אותו בשתי דרכים:

1. התגלע = התגלה בצורה שלילית, "תגלה חרפתו" (רש"י על משלי יח1, כ3), "גילוי של דבר מכוער" (מלבי"ם על משלי יז14), "מידותיו הפחותים מתגלים תכף" (על משלי כ3).

2. התגלע = התקלע, נקלע והסתבך, "כמעשה הקלעים, שהם החבלים המתקשרים אלו עם אלו וקשה להתירם" (רמ"ד וואלי על משלי יז14, יח1), "בסבכי היער" (על משלי כ3).

ניתן לפרש את הפסוקים לפי שני הפירושים יחד:

תגובות