קנאה ותחרות - קנאות וחרון

קוד: קנאה ותחרות בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

הפועל התחרה נרדף לפועל קינא:
יש עוד דבר משותף לשני הפעלים והוא השורש הדקדוקי שלהם:
שני השורשים נמצאים יחד בפסוק:

נראה שהכעס הוא אכן השורש המשותף, לא רק למילים אלא גם לתופעות הנפשיות.

כשאדם רואה אדם אחר שמצליח יותר ממנו, באופן טבעי מתעורר אצלו כעס על הצלחתו של הזולת. הכעס הזה עלול לגרום לו לעשות שני דברים:

שתי התגובות הללו נובעות מאותו שורש בנפש - הכעס על הצלחת הזולת.

פועל דומה לפועל תִּתְחַר הוא הפועל תְּתַחֲרֶה; האותיות זהות, רק הניקוד שונה. יש שפירשו שמדובר בפועל אחר, מהשורש תחר, ויש לו משמעות אחרת (ניסה להתערב ולהשתלב בחברה); אך לדעתי ניתן לפרש גם את הפועל הזה באותו אופן - מעניין כעס, קנאה ומאבק:

 

תגובות