שם במקום תואר

קוד: שם במקום תואר בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: שבי"ל

אל:

שורש אבב, שם אביב:

"והיה ברכה", "הלא מצער היא", "אבן שלמה וצדק", "השעורה אביב" - שיעורם:

"והיה איש ברכה", "הלא עיר מצער היא", "אבן שלמה ואבן צדק", "והשעורה שעורת אביב".

וע' ראב"ע משלי ח.

תגובות